על מנת לאפשר פעילות תקינה של יישומונים (Widget) במסך הראשי של הטלפון מומלץ לבצע מיטוב סוללה. 


יש לבצע את הפעולות הבאות: 


  1. במסך הראשי של הטלפון למצוא את הלוגו של אפליקציית PalGate 
  2. ללחוץ עליו לחיצה ארוכה על מנת לקבל תפריט 
  3. לבחור "מידע" או "App info 
  4. ללחוץ על בטריה או Battery 
  5. ללחוץ על מיטוב סוללה או Optimize battery usage
  6. לבחור "הכל" או ALL על מנת להציג את כל האפליקציות בטלפון
  7. ברשימה שנפתחה לחפש באנגלית את המילה PalGate וללחוץ עליה
  8. להעביר את מתג ההפעלה למצב " מכובה" 

כעת תוכלו להשתמש ביישומונים באופן תקין. 


מצורף סרטון הדרכה קצר על מיטוב הסוללה.