כל משתמש יכול לשנות לעצמו את שם השער כפי שמופיע ברשימה בנוסף גם צלמית (אייקון) של השער עם הצבע שלו. הדבר יגרום לנוחות שימוש וזיהוי מהיר של השער הרצוי במידה ולמשתמש קיימים מספר גדול של שערים שהוא מורשה בהם.


על מנת לבצע שינויים אלה: 


  1. להיכנס לאפליקציה PalGate
  2. ללחוץ על הגדרות (גלגל שיניים) ליד השם של השער הרצוי 
  3. במסך ההגדרות שנפתח ללחוץ על סימן חץ המסתובב או "+" 

 

    4.  כעת ניתן לבחור צבע ותמונה שונה לאייקון 5. ניתן ללחוץ על סימן העיפרון ליד השם של השער על מנת לשנות את השם עצמו. 


כל השינויים שנעשים במסך זה משפיעים רק על תצוגה של המשתמש הנ"ל ולא על כלל המשתמש, גם אם מדובר על מנהל שמבצע את הפעולה. שינוי שם השער/דלת לכלל המשתמשים ניתן לעשות באמצעות ממשק ניהול אינטרנטי בלבד.


מצורף סרטון הסבר קצר על שימוש בפונקציה זו: