מצורף סרטון הדרכה אודות התקנה ואיפוס של גלאי כביש להלן חוברת הפעלה שמגיעה עם הגלאי :