להלן ריכוז של חוברת הסבר על תפעול ראשוני של כלל המערכות של פאל אלקטרוניקס.