במערכת קיימת אפשרות לראות גרפים טכניים אודות המערכות, לרבות עוצמת קליטה, מתח, הפרעות בשידור הסלולארי ועוד ... 


הסבר מורחב לגבי התצוגה :


בחירת פרק זמן - מאפשר לבחור פרקי זמן עבורם יוצג המידע החל משעה אחת ועד שבועיים


בחירת מועד תצוגה - מציג מידע עם מועד מדויק עליו מוצר המידע כרגע


מד מתח - מציג את היסטוריית המתח בבקר בפרק הזמן שנבחר. טווח 0-40 וולט. תקין =12/ 24 וולט ישיר DC ללא שינויים. 


מד עוצמת קליטה סלולארית - מציג את עוצמת הקליטה בבקר בפרק הזמן שנבחר. טווח 1-30 . פרמטר תקין - גבוה מ-5. 


מד הפרעות BER - כמות הפרעות שיש בשידורים הסלולארי בפרק הזמן הנבחר. כל רעש העולה על 8 יכול לגרום לשיבושים בעבודת הבקר ויגרום לתופעה שהמכשיר מחובר אך לא מגיב לשיחות או פניות באפליקציה. טווח 0-10 . פרמטר תקין - קטן מ-8. 


דור רשת הסלולארית - מציג מידע אודות דור הרשת הסלולארית אליה הבקר מחובר בפרק הזמן הנבחר. המכשיר יודע לדלג לבד בין הקליטה היותר טובה ברשת הסלולארית באותו האזור הוא הותקן, ממש כמו מכשיר סמארטפון. 


מד חיבוריות - מציג מידע אודות ניתוקים בפרק הזמן הנבחר. טווח תקין - כמה שיותר קרוב ל-100%


מד מולטי - משלב בתוכו נתונים מכל הגרפים בגרף אחד עבור פרק הזמן הנבחר.