באפשרות מנהל לצפות בפעולות אחרונות באמצעות אפליקציה PalGate שמוגבלת ל-50 פעולות אחרונות או באמצעות ממשק האינטרנטי שאינו מוגבל ומציג מידע מאז הקמת הבקר. 


כניסה וצפיה בהיסטוריית פעולות: 


  1. להיכנס ל"בקרים" בתפריט צד שמאל שבממשק הניהול 
  2. לאתר את הבקר הרצוי ולהיכנס אליו 
  3. בסרגל הכלים העליון ללחוץ על "היסטוריה"




מצורף קישור לקטע מתוך סרטון הדרכה המלא אודות צפיה בפעולות אחרונות: