קיימים מספר אפשרויות לביצוע נעילת ממסר במערכת המסוגלים להשאיר את השער פתוח או סגור, גם למורשים בו. 

שימוש בנעילת ממסר (לעומת שעון שבת - טיימר שבו אנו מראש קובעים את הימים והשעות לפתיחה) יכול להתבצע בכל רגע נתון על פי החלטת המשתמש המורשה. 


על מנת להשתמש בפונקציה זו חייבים לאפשר למשתמש שימוש בה, גם אם מדובר על מנהל במערכת!


משמעות N.C.   N   N.O

N.O - Normally open -  השער יסגר ולא יפתח לאף אחד ,גם לא למורשים 

מצב עבודה רגיל של השער - N - Normal 

N.C - Normally close - השער ישאר פתוח ולא ייסגר עד שלא יחזירו למצב עבודה רגיל 


אופן מתן הרשאה לנעילת ממסר למשתמש: 

 1. להיכנס להגדרות של השער שבו רוצים לתת את ההרשאה
 2. ללחוץ על אפשרויות מנהל
 3. ללחוץ על משתמשים
 4. לאתר את המשתמש שרוצים להוסיף לו את ההרשאה ( אם מוסיפים הרשאה לעצמך אז להיכנס למשתמש של עצמך ) 
 5. לאפשר פונקציה " נעילת יציאה "
 6. לשמור 


על מנת לבצע נעילה של ממסר קיימות 2 אפשרויות: 


אפשרות ראשונה: 

 1. להיכנס להגדרות של השער 
 2. ללחוץ על אפשרויות מנהל
 3. בתפריט שנפתח לבחור באפשרות הרצויה N.C   N   N.O


אפשרות שניה: 

 1. ללחוץ לחיצה ארוכה על שם השער
 2. בחלון שקופץ לאשר את ביצוע הפעולה ע"י לחיצה על אישור 


לאחר הפעלת נעילת ממסר ליד השם של השער יופיע סימון כתום המסמן שנעילה הופעלה.