באפשרות כל משתמש באפליקציה PalGate לשנות את השפה של הממשק. השינוי ישפיע אך ורק על תצוגה של אותו המשתמש. 


שינוי השפה באפליקציה: 

  1. במסך הראשי של האפליקציה ללחוץ על 3 פסים (תפריט צד)
  2. ללחוץ על שפה
  3. ברשימה שתפתח לבחור את השפה הרצוי וללחוץ עליה

מיד לאחר הלחיצה האפליקציה תוצג באותה השפה.