בכניסה לכל בקר מנוהל בממשק ניהול האינטרנטי יוצג מידע אודות הבקר. 


להלן פירושים לכל המידע שמוצג:


סטטוס - מציג מידע זמן אמת האם הבקר מחובר או מנותק מהחיבור לרשת וזמן אמת בבקר. במידע והבקר מנותק יותר מ24 שעות יוצג תאריך אחרון שבו היה מחובר. 


בריאות - כל המידע הטכני לגבי הבקר שמוצג בגרפים 


שם - ניתן להזין כל שם , הערה של המתקין או משתמש לבקר - מידע זה מוצג רק בממשק ניהול ואינו נראה לכלל המשתמשים בה.


משתמשים - כמות המשתמשים המורשים בבקר .


כתובת - הכתובת שהוזנה בעת התקנה ראשונית של הבקר. מכיוון שמוזנת באופן ידני יתכן ויוצג חלקית בלבד, ברמה של עיר או ישוב.


מספר טלפון - מספר הטלפון המשמש לפתיחה של השער באמצעות חיוג למשתמשים המורשים בלבד. במידה ומדובר עם סים של פאל אלקטרוניקס שסופק עם המערכת אז המספר יוצג באופן אוטומטי, גם לאחר החלפת הסים לסים אחר של פאל. 


שם ממסר 1 - השם של השער שיוצג לכלל המשתמשים באפליקציה. שינוי השם כאן ישפיע ויוצג לכל המשתמשים באפליקציה.


מידע נוסף - מידע אודות סים של פאל אלקטרוניקס בלבד.