פעולה של הוספת בקר למערכת והפעלתו בפעם הראשונה נעשית ע"י חברת השערים או מתקין מורשה. 

לאחר הפעלה ראשונה של בקר ע"י מתקין לא ניתן להפעילו שוב ע"י משתמש אחר, גם אם הוא מיועד להיות מנהל במערכת. 

במקרה זה על המתקין להוסיף משתמש  באפליקציה או ממשק הניהול שלו למערכת ולהגדירו כמנהל בה.


מצורף סרטון הסבר קצר על אופן הפעלת בקר חדש: