כל משתמש בעל הרשאת מנהל יכול להוסיף משתמשים למערכת באמצעות אפליקציה או ממשק הניהול שלו. 


להלן סרטון הסבר כיצד להוסיף משתמש חדש אחד בממשק ניהול האינטרנטי : 
להלן סרטון הסבר כיצד להוסיף משתמשים רבים באמצעות קובץ אקסל (EXCEL) בממשק ניהול האינטרנטי: