באפשרות מנהל במערכת / המתקין לבצע שינויים אשר משפיעים על כלל המשתמשים במערכת ואחד החשובים בהם זה "כלים" . 


-  באמצעות "כלים" ניתן למחוק את כל המשתמשים במערכת בלחיצה כפתור אחד. 


- למחוק את הבקר מהמערכת ( כל המשתמשים ימחקו מיידית ללא אפשרות להחזירם גם לאחר הקמת הבקר שוב )


- לשכפל בקר במקרה וישנה תקלה בבקר ויש צורך להחליפו. כל המשתמשים ושעוני שבת יעברו לבקר החדש באופן מידי אוטומטית. שימו לב! קבוצות זמן לא עוברות בפעולה של שכפול בקר ויש להקימם ולשייכם מחדש.על מנת לשכפל בקר בעקבות שדרוג או תקלה יש ללחוץ על "שכפול בקר" ובתפריט שיצא למלא שדות הבאים ממדבקת ה-QRCODE שעל הבקר החדש. חשוב! לאחר שכפול הבקר ובדיקה שהוקם באופן תקין יש למחוק את המשתמשים/בקר הישן על מנת שהמשתמשים לא יראו את 2 הבקרים ( כאשר אחד מתוכם תקול וכל פעם יציג הודעת שגיאה בעת ניסיון פתיחה שלו )