באפליקציה PalGate קיימים סימנים אחידים המאפיינים הרשאות שקיימות או פונקציות שהופעלו כגון פקודת חרום. 1. מנהל - במידה וסימן זה מופיע ליד השם של השער משמעותו שהמשתמש מוגדר כמנהל בשער זה.

2. פעולה רגילה - יופיע ליד כל שם של שער כל עוד נעילות חרום כתומות דולקות במקום. 

3. נעילת חרום מופעלת  - הופעלה על ידי משתמש מורשה (לא חייב להיות מנהל בשער)

4. יציאה מושבתת ע"י מנהל - לא ניתן לפתוח את השער בעקבות נעילת חרום. יש לפנות למנהל המערכת לבירור ושחרור הנעילה.